Aktuelt

 • Innløsning av festetomt

  • 11. august 2017

  Tomtefeste opptar og berører mange. Det er grovt anslått i overkant av 200 000 tomtefesteforhold i Norge, hvor om lag 170 000 gjelder festetomt til bolig- og fritidsformål. Et praktisk tema er festers rett til innløsning av festetomt, som innebærer at festeforholdet avsluttes og tomten overføres fra bortfester til fester slik at fester blir eier og hjemmelshaver til tomten. Denne artikkelen gir en generell introduksjon til tomtefestelovens regler om innløsning.

 • Endringer i Fulford Pettersen

  • 29. juni 2017

  Vi har i løpet av våren fått på plass to nyansatte hos oss.

 • Adgangen til bruksoverlating av borettslagsandel

  • 23. mai 2017

  Som eier av fast eiendom står man fritt til å leie ut hele eller deler av eiendommen, eller på andre måter overlate bruken av eiendommen til andre. Som eier av borettslagsandel plikter imidlertid som hovedregel den som eier andelen selv å bo i boligen, det såkalte «brukereierprinsippet».

Om firmaet

Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA er beliggende sentralt i Drammen. Firmaet har vært aktiv i Drammen fra etableringen i 1994 og har god kjennskap til det lokale markedet.