Vi har i løpet av våren fått på plass to nyansatte hos oss.

Vi ønsker Jeanette Østby og Maria Lien velkommen som nye medarbeidere i Fulford Pettersen.

Jeanette er fra Sande i Vestfold og tok utdannelsen ved Universitetet i Bergen og University of Auckland. Hun var ferdig i 2012 og har siden det arbeidet som advokat i Svensson Nøkleby Advokatfirma i Drammen. Jeanette vil primært arbeide med saker innenfor familie, arv og skifterett.

Maria er fra Kongsberg og er nyutdannet fra Universitetet i Bergen våren 2017. Hun har i våres skrevet oppgave om ulovfestet gjennomskjæring ved fisjon for å gjennomføre skattefritt salg etter fritaksmetoden. Maria har vært både sommervikar og trainee hos oss tidligere og vil primært jobbe med selskapsrett, skatterett og konkurs/insolvens.

Både Jeanette og Maria begynner hos oss rett over sommerferien. Vi er veldig glade for å få to så flinke folk med på laget vårt.

 

Maria Jeanette

Aktuelt

 • Heia Strømsgodset

  • 9. februar 2018

  Fulford Pettersen & Co er også i år stolt av å være sponsor for Strømsgodset.

 • Foreldelse av gjeld

  • 20. november 2017

  Et pengekrav kan falle bort ved oversittelse av visse tidsfrister. Reglene om når et krav faller bort – når kravet foreldes - er omhandlet i lov om foreldelse av fordringer, foreldelsesloven.

 • Innløsning av festetomt

  • 11. august 2017

  Tomtefeste opptar og berører mange. Det er grovt anslått i overkant av 200 000 tomtefesteforhold i Norge, hvor om lag 170 000 gjelder festetomt til bolig- og fritidsformål. Et praktisk tema er festers rett til innløsning av festetomt, som innebærer at festeforholdet avsluttes og tomten overføres fra bortfester til fester slik at fester blir eier og hjemmelshaver til tomten. Denne artikkelen gir en generell introduksjon til tomtefestelovens regler om innløsning.