Vi har i løpet av våren fått på plass to nyansatte hos oss.

Vi ønsker Jeanette Østby og Maria Lien velkommen som nye medarbeidere i Fulford Pettersen.

Jeanette er fra Sande i Vestfold og tok utdannelsen ved Universitetet i Bergen og University of Auckland. Hun var ferdig i 2012 og har siden det arbeidet som advokat i Svensson Nøkleby Advokatfirma i Drammen. Jeanette vil primært arbeide med saker innenfor familie, arv og skifterett.

Maria er fra Kongsberg og er nyutdannet fra Universitetet i Bergen våren 2017. Hun har i våres skrevet oppgave om ulovfestet gjennomskjæring ved fisjon for å gjennomføre skattefritt salg etter fritaksmetoden. Maria har vært både sommervikar og trainee hos oss tidligere og vil primært jobbe med selskapsrett, skatterett og konkurs/insolvens.

Både Jeanette og Maria begynner hos oss rett over sommerferien. Vi er veldig glade for å få to så flinke folk med på laget vårt.

 

Maria Jeanette

Aktuelt

 • Med «rett til å bli glemt» – GDPR

  • 13. april 2018

  I disse dager, mottok 87 millioner Facebook-brukere beskjed om at deres informasjon kan ha blitt delt med analysebyrået Cambridge Analytica. Mediene meldte om at brukere slettet sine profiler og mange har fått en oppvekker om hvor tilgjengelig deres personlige informasjon på internett er. Retten til sletting er også omhandlet i de nye personvernreglene som trer i kraft i Norge i mai i år. Men hva innebærer egentlig «retten til å bli glemt»?

 • Krav om prisavslag som følge av innendørs arealavvik ved kjøp av bolig

  • 23. mars 2018

  Ved kjøp av bolig er det ikke uvanlig å oppdage feil eller mangler ved boligen etter overtakelse. I så tilfellet må kjøper innen rimelig tid reklamere ovenfor selger, og fremsette krav om retting, prisavslag, heving eller erstatning. Dette reguleres av avhendingslova som gjelder kjøp og salg av fast eiendom. Et eksempel på en mangel som kan gjøres gjeldende ovenfor selger er innendørs arealavvik. Det innebærer at boligens areal viser seg å være mindre målt i antall kvadratmeter enn hva kjøper hadde grunn til å regne med.

 • Deling av boligen ved skilsmisse – Når felleseie ikke deles likt

  • 12. mars 2018

  Når ektepar går fra hverandre, må det ryddes opp i de økonomiske forholdene. Det vil si at eiendeler og gjeld må fordeles. Dette kaller vi et skifte. Et slikt skifte kan i mange tilfeller gjennomføres uten diskusjoner og problemer, men det skal dessverre lite til før et skilsmisseoppgjør byr på utfordringer. En av hovedutfordringene er i mange tilfeller delingen av ektefellenes felles bolig.