Vi har i løpet av våren fått på plass to nyansatte hos oss.

Vi ønsker Jeanette Østby og Maria Lien velkommen som nye medarbeidere i Fulford Pettersen.

Jeanette er fra Sande i Vestfold og tok utdannelsen ved Universitetet i Bergen og University of Auckland. Hun var ferdig i 2012 og har siden det arbeidet som advokat i Svensson Nøkleby Advokatfirma i Drammen. Jeanette vil primært arbeide med saker innenfor familie, arv og skifterett.

Maria er fra Kongsberg og er nyutdannet fra Universitetet i Bergen våren 2017. Hun har i våres skrevet oppgave om ulovfestet gjennomskjæring ved fisjon for å gjennomføre skattefritt salg etter fritaksmetoden. Maria har vært både sommervikar og trainee hos oss tidligere og vil primært jobbe med selskapsrett, skatterett og konkurs/insolvens.

Både Jeanette og Maria begynner hos oss rett over sommerferien. Vi er veldig glade for å få to så flinke folk med på laget vårt.

 

Maria Jeanette

Aktuelt

 • Kort om organisering av næringsvirksomhet

  • 11. juni 2018

  Ved etablering av ny næringsvirksomhet, er det et spørsmål om hvilken organisasjonsform som skal benyttes for virksomheten.

 • Samboeravtale

  • 29. mai 2018

  Det finnes ingen «samboerlov» som regulerer det økonomiske felleskapet mellom samboere, slik det er for ektefeller. Kort nevnes at det er enkelte lover som kan komme til anvendelse ved et samlivsbrudd for samboere, herunder hustandsfellesskapsloven og sameieloven.

 • Med «rett til å bli glemt» – GDPR

  • 13. april 2018

  I disse dager, mottok 87 millioner Facebook-brukere beskjed om at deres informasjon kan ha blitt delt med analysebyrået Cambridge Analytica. Mediene meldte om at brukere slettet sine profiler og mange har fått en oppvekker om hvor tilgjengelig deres personlige informasjon på internett er. Retten til sletting er også omhandlet i de nye personvernreglene som trer i kraft i Norge i mai i år. Men hva innebærer egentlig «retten til å bli glemt»?